Talian Zakat Contact

PPZ, atau Pusat Pungutan Zakat, adalah salah satu lembaga zakat utama di Malaysia. PPZ didirikan pada tahun 1991 oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP), dan terdaftar sebagai Hartasuci Sdn Bhd di bawah Akta Syarikat 1965. PPZ adalah lembaga zakat pertama di Malaysia yang memperkenalkan manajemen korporat yang sistematis dan terorganisir melalui proses penswastaan, dan juga merupakan lembaga yang pertama di dunia yang menggunakan teknologi komputer dalam operasi zakat.

PPZ ditubuhkan secara khusus untuk mengumpulkan zakat, terutama zakat harta, terutama di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, dan Labuan. Sementara pengelolaan distribusi zakat masih dibawah kepemimpinan Baitulmal MAIWP.

Talian Zakat Hotline / Call Center:

Here are the call centre Talian Zakat malaysia:

Talian Zakat Social Media:

Here are the social media account for Talian Zakat:

Share this article:
Avatar
upan

Leave a Comment